13 Ocak 2014 Pazartesi

Mülteciler, İsrail ve Türkiye

İsrail Batı ülkeleri tarafından özellikle Ortadoğu’daki diğer ülkelere kıyasla ne kadar demokratik, özgür ve adaletli bir ülke olarak tanıtılsa da Türkiye dahil olmak üzere bölgedeki diğer ülkeler tarafından hiçbir şekilde örnek alınmayan, hatta ezeli düşman olarak ilan edilmiş bir ülke. Özellikle de son dönemlerde Türkiye İsrail’i birçok konuda eleştirmiş, olmak istemediğimiz özelliklerle donatmıştı.

Fakat konu mülteciler oldu mu sanırım iki ülkenin bakış açılarındaki farklar biraz da olsa kapanıyor.

İsrail’deki protestolar

Geçtiğimiz hafta İsrail parlamentosu önünde binlerce Afrikalı sığınmacı protesto düzenledi. Sadece Knesset’in değil, yabancı ülkelerin elçilikleri ve diğer hükümet binaları önünde de gösteriler düzenlediler. Geçtiğimiz ayda da Tel Aviv’de yürüyüş yapmışlardı. İstekleri? Sığınmacı taleplerinin değerlendirilmesi ve gözaltında olan yaklaşık 3 bin sığınmacının serbest bırakılması, ülkedeki koşullarının iyileştirilmesi ve durumlarına bir kesinlik getirilmesi. Bu taleplerinin ciddiyetini göstermek için sığınmacı ve mülteciler geçtiğimiz pazardan salı gününe kadar resmi olmayan bir grev ilan etmişti. Başbakan Netanyahu ise “greve gitmek onlara yardımcı olmayacak. Yasal olmayan yollarla ülkemize girilmesini engellemeye çalıştığımız gibi, sınırlarımız kapatmadan önce İsrail’e kanunsuz şekillerde girmiş olanları da sınır etmek için elimizden geleni yapıyoruz” diyerek İsrail hükümetinin aslında konuyla ilgili olan tavrını açıkça dile getirmişti.

İsrail 1951 Birleşmiş Milletler Mülteci Sözleşmesi’ni imzalamış bir ülke. Bu sözleşmeye hükümetler göre ülkeye yasadışı yollarla girmiş de olsa mültecilik talebinde bulunan her insanın dosyasını ve talebini incelemek ve bir karar vermek zorunda. Daha talepleri kabul edilmemiş insanlar olan sığınmacılara ya mültecilik statüsü veriliyor ya da sığınmacılar ülkelerine geri gönderiliyor. Fakat İsrail devleti bünyesinde bulunan binlerce sığınmacı için bu ilgiyi göstermiş değil. 2005 yılından itibaren binlerce Afrikalı sığınmacı İsrail Mısır sınırından İsrail’e geçmiş bulunuyor. Bazı kaynaklar son beş yılda 50 bin sığınmacının İsrail’e girdiğini yazıyor. Hükümet Mısır ile olan sınırına ileri teknoloji kameralar ve ısı sensörleri ile donatılmış bir çit döşemiş olsa da, hali hazırda ülkesine girmiş olan sığınmacılarla ilgili net bir politika üretebilmiş değil.

Yasal belirsizliklerin kıskacında mülteciler

Tam tersi, İsrail hükümeti aynı Türkiye devletinin yaptığı gibi mülteciler konusunu ele alan yasalar çıkarmak yerine, onları yasal belirsizliklere boğarak ülkeden gönüllü olarak kaçmalarını sağlamayı tercih ediyor. Hükümet ne kadar Sudan’lı ve Eritrea’lı mültecileri zorla sınır dışı etmeyeceğini söylese de İsrail parlamentosu Knesset, Eylül ayında ülkeye gelmiş olan mültecilerin üç yıla kadar İsrail’de kalmasına izin veren yasa tasarısını reddetmiş, aynı zamanda kabine de İsrail’i gönüllü olarak terk edecek olan mültecilere verdiği teşvik parasını bin 500 dolardan üç bin 500 dolara yükseltmişti. Mültecileri kabul edecek üçüncü bir ülke arayışında olan İsrail’in Uganda hükümeti ile pazarlık yaptığı iddiaları İsrail medyasında dolanıyordu.

%90’ının Afrika, çoğunlukla Sudan ve Eritrea’dan geldiği mülteciler ülkede restaurant, otel, kafe ve temizlik şirketlerinde çalışıyor. Ülkedeki durumlarının gittikçe zorlaştığını söyleyen sığınmacılar İsrail’de kalmak için vize almaları gerektiğini, vize başvurularının çok uzun sürdüğünü ve bu süre içerisinde vizesiz olduklarından dolayı sınır dışı edildiklerini söylüyor. Ayrıca son zamanlarda Holot mülteci kampına alınmış olan binlerce mülteciye gündüz serbest oldukları söylense de günde üç kez kampa kişisel olarak rapor edilmesi zorunluluğu getirilmiş. Mültecilerin iş bulmalarını engelleyen bu uygulamanın yanı sıra, kamptan akşam çıkmak da yasak.

Yahudi Devleti olmak: mülteciliğe din faktörü?


Türkiye dahil olmak üzere birçok ülke sığınmacı ve mültecilere kapısını açmak istemiyor. Sosyal homojenliği bozması, yerel - toplumsal sorunlara yol açması, kayıt dışı ekonomiyi büyütmesi, devlet bütçesine harcama eklemesi ve hükümetlere getirdiği siyasi testler nedeniyle Dünya’da birçok ülke mültecilere karşı sert politikalar uyguluyor. Fakat bu ülkeler arasından İsrail’i istisna yapan nokta ülkenin kendisinin göçmenlerden oluşuyor olması. Devletini demokratik ve Yahudi olarak tanımlayan İsrail, yıllar içerisinde ülkeyi Dünya’nın her bir köşesinden Yahudi olduğunu beyan eden göçmenlerle doldurmuş bir ülke. Hatta örneğin bir Afrika ülkesi olan Etiyopya’dan son 30 yılda birçok Yahudi’yi kabul etmiş bir ülke. Yahudi sığınmacılara ekonomik yardımlar yapmış, dil dersleri vermiş, ve benzer yardımlarla entegrasyonlarını kolaylaştırmaya çalışmış bir ülke.

Fakat son zamanlarda gelen sığınmacıların Hıristiyan ve Müslüman olması onları ülkede kabul görmeye yetmiyor demek ki. Hatta İsrail İçişleri Bakanı Gideon Sa’ar “Afrika’daki çatışmaların ve insanların karşılaştığı problemlerin farkındayız fakat eğer fazla liberal olursak, Dünya’da var olan tek Yahudi ülkesi olan bu ülkeyi kaybedeceğiz” diyerek tam da bu noktaya değiniyor. Anayasası olmayan Knesset’in “Temel Kanunlar” dediği ve İsrail devletini, hükümetini, vatandaşların benzer haklarını tanımlayan bir kanunlar listesi bulunuyor. Burada İsrail devleti demokratik ve Yahudi olarak betimleniyor. Anayasalar ve benzeri dokümanlarda devletin dininin tanımlanmasının yaratacağı problemler Dünya’da ve özellikle Ortadoğu’da tartışılırken, İsrail’deki Afrikalı sığınmacıların durumu devlet – din ilişkisinin sığınmacı ve mültecilere olan etkisini gözler önüne seriyor.

İsrail Türkiye Benzerliği: Mültecileri kovmadan kovmak

Herhalde Ortadoğu’da demokratik, liberal ve insan haklarına bağlı olduğunu bu kadar güçlü iddia eden, hatta bu konuda kendisini diğer Ortadoğu ülkelerinden daha da iyi gören iki ülke İsrail ve Türkiye’dir. Fakat konu insanlara insan bazında değer vermek oldu mu iki ülkenin de ne bölge ülkelerinden ne de bu konuda ahkam kesen Batı ülkelerinden bir farkı olmadığını anlıyoruz.

Türkiye de aynı İsrail gibi mültecilerle onları fiziksel olarak kovmadan fakat yasal bir belirgilnlik ve güvence de sağlamadan ilgileniyor. Daha doğrusu ilgilenmiyor. Türkiye 1951 BM Mülteciler Sözleşmesi’ni imzalamış olsa da, bir coğrafi sınırlama getirerek sadece Avrupa Birliği’nden gelen insanları mülteci olarak kabul ediyor. 1994 yılında yürürlüğe geçmiş bir yasa dışında da devletin sığınmacı ve mülteci politikasını belirleyen bir düzenleme yok.

Afganistan, Irak, İran ve son dönemde Suriye’den gelen sığınmacıların taleplerini kanunen sadece UNHCR belirleyebiliyor. Afganistan, Irak ve İran’dan gelen sığınmacıların çok azı mülteci statüsünde, ve bu haklara sahip. Diğerleri bürokratik labirentlerde, kimliksiz ve vizesiz olmanın yarattığı döngüde kaybolmuş durumda. Bir süre kayıt dışı bir halk olarak yaşayan bu toplumlar bir gün Türkiye’den başka Batı ülkelerine gitmeyi amaçlıyor ve kendilerini Türkiye’ye entegre etmeye çalışmıyorlar. Türkiye’nin istediği de bu zaten; sığınmacıları rahatsız hissettirip gönüllü olarak başka ülkelere yollamak. (Bir sığınmacı için gönüllü seyahat kavramı ne kadar anlamlıysa o kadar gönüllü bir şekilde...) Türkiye bu konuda da başarılı; geçtiğimiz yılın başında yaklaşık 5 bin kadar İran ve Iraklı mültecinin Kanada’ya yollanması kararı alınmıştı.
 
 
Son yıllarda AKP hükümeti Suriyelilere daha önceden var olan yasal bir dayanağı olmadan bazı haklar vermiş durumda. Örneğin Ekim 2011’de geçici koruma rejimi altına alınmıştır. Bu rejimin altında Suriyeliler sınırdışı edilmeyeceklerini ve acil ihtiyaçlarının karşılandıklarının garantisini almışlardır. Fakat bunun yeterli olmadığı kesin. Eğer mültecileri daha kabul eden bir bakış açıları varsa bunu devlet politikası haline getirmek, yani yasalaştırmak gerekiyor. Ayrıca mültecilik gibi sınırötesi bir konuda uluslararası kuruluşlar da önemli rol oynuyor. UNCHR’ın Suriyeli mülteci kamplarına giremiyor olması, bu kampların sadece Türkiye devleti gözetiminde olması da siyasi bazı sorun veya çıkarların varlığına işaret ediyor. Örneğin ülkedeki İran ve Afganistan’lı mültecilerle UNHCR devletten daha fazla ilgilenirken, 21 mülteci kampında bulunan Suriyeli mültecilerin kayıt veya mültecilik statüsüne giriş işlemlerini yapamıyor.  

2005 yılında Sığınmacı ve Mültecilerle İlgili Ulusal Eylem Planı ile ilgili çalışmalara başlayan İçişleri Bakanlığı bu planı 2010’da bir genelge olarak yayınlamıştır. 2012 yılında ise yeni bir mülteci yasası getirilmiş, Türkiye devletine UNHCR ile beraber daha fazla yetki ve sorumluluk verilmiştir. Bu yasa önemli bir adım sayılsa da yeterli değildir. Hala BM sözleşmesine getirilmiş olan Avrupalılar ve diğer bölgelerden gelen vatandaşların ayrımı devam etmektedir.


Kısacası, ne kadar sosyal, politik, ekonomik ve benzeri birçok etkisi olsa da, çok insani bir konu mültecilik. Kendi ülkesindeki doğal afet, savaş gibi birçok tehlikeden kaçan, istemeyerek de olsa yeni bir hayat kurmaya çalışan, dünyada yarattığımız bu sistemin bürokratik tünellerinde hapsolan bu insanlara İsrail dini Türkiye ise jeopolitik açıdan yine çıkarlar üzerinden bakıyor.

24 Ağustos 2012 Cuma

Türkiye'nin Suriye Politikası


Çıkarlar mı daha önemlidir yoksa prensipler mi? Ülkelerin hepsi çoğunlukla (!) çıkarlarını korurlar. Fakat bunu nedense saklamak isterler; ya var olan prensiplerini hala koruyormuş gibi yaparlar, ya bu prensiplere yeni tanımlar verirler ya da duruma göre yeni prensipler seçerler. Bunun en belirgin örneği ABD’dir tabi ki. Fakat ABD’nin dünyanın en güçlü ve göz önünde olan ülkesi olması diğer ülkelerin de bu iki yüzlülüğü yapmadığı anlamına gelmiyor. Bu bir bakıma halkına hitap etmeye çalışan kurumların bir gereği. Eğer propaganda mekanizmanız güçlüyse ve bölgesel ve uluslararası gelişmeler birazcık da olsa sizin çıkarınıza işlerse şanslısınız demektir; prensip ve çıkarlarınızı aynı çizgide hizalayabilirsiniz. Fakat bu çok nadir veya kısa süreli olur.

Türkiye örneğinde olduğu gibi mesela. AKP hükümetiyle Ortadoğu hemşeriliği propagandası, bağımsız bir bölgesel güç söylemi ve “komşularla sıfır problem” kampanyası başlatıldı. Önce prensiplerin altı çizildi; barışçıl bir dış politika ve mazlumların - özellikle Filistinlilerin, ya da özellikle Müslümanların (Somali ve Myanmar’da olduğu gibi) yanında bir Türkiye. İsrail karşıtı bir Türkiye. Batı’ya karşıt Ortadoğu’nun da menfaatlerini benimseyecek bir Türkiye. Çıkarlar açısından da önemli birkaç amaç yönlendirdi AKP dış politikasını; liberal ekonomiye en iyi şekilde entegre olmuş ve AKP muhalefetinin en düşük seviyelerde olduğu bir Türkiye.


İşte bu prensiplerle çıkarlar çok önemli noktalarda çatıştı: Kürtler, Batı’ya olan ekonomik ve teknolojik bağımlılık ve Arap Baharı. Arap Baharı Türkiye’ye ve özellikle AKP hükumetine bazı problemler çıkardı; şu an için en önemlisi de Suriye. Suriye 1. Dünya Savaşı’ndan beri ilişkilerimizin iyi olmadığı bir ülke. Sorunlarımızın ilki Hatay’la başladı. Suriye her zaman Hatay’ı kendi parçası olarak gördü, ve Lübnan’la beraber Hatay’ın da Suriye topraklarına ait olması gerektiğini vurguladı. Bu sınırların artık çok tartışılmadığı günümüzde Suriye’nin Türkiye’ye olan tavrının arkasında bu tarihi anılar da yatıyor elbet. Soğuk Savaş döneminde ise Türkiye ve Suriye farklı saflarda yer aldı. Türkiye Batı bloğunun koşulsuz bir parçasıyken, Suriye de –ne kadar taraf seçmediğini söylese de – Batı’ya taviz vermeden Sovyetler Birliği’nden silah ve ekonomik yardım aldı. Böylece uzun yıllar Suriye ve Türkiye işbirliği yapar konuma gelemedi. Tam Soğuk Savaş’ın sonlarına yaklaşılıyordu ki su ve Kürt sorunu iki ülkenin arasının daha da açılmasına sebep oldu. 1980 yılında Günyedoğu Anadolu Projesi adı altında Dicle ve Fırat nehirlerine yapılan barajlar iki ülke arasında önemli sorun yaratmıştır. Ülkesine ulaşan su miktarının azaldığını iddia eden Suriye, bu konuda Türkiye’den taviz alamayacağını gördüğünde stratejisini değiştirmiştir. Türkiye’ye bir koz olarak kullanabileceğini fark ederek, PKK’ya oluştuğu yıllardan bu yana dolaylı yollarla destek vermiş ve kendi topraklarındaki faaliyetlerine göz yummuştur. Böylece Suriye hükumeti Türkiye gözünde bir terör destekçisi ve Türkiye’nin istikrarsızlığına destek veren bir ülke konumuna gelmiştir.

Bu gergin ilişkiler 1998 yılında imzalanan Adana Protokol’üne kadar devam etmiştir. Türkiye 1998 yılında Suriye’nin PKK’ya olan desteğinin tahammül edilemez bir noktaya geldiğini belirtmiş ve sınırına yüklü birlikler yerleştirmiştir. Hafız Esad’ın gözünü korkutmayı başardıktan sonra da Türkiye Adana Mutabakatı’nı Suriye’ye imzalatmış, ilişkiler ekonomik, kültürel ve diplomasi alanlarına yönelmiştir. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in 2000’de Hafız Esad’ın cenazesine gitmesi, tekrar 2005’te ülkeyi ziyaret etmesi ve daha sonra AKP’nin “komşularla sıfır problem” politikasıyla ilişkiler düzelmeye başlamıştı.

Bu dönem içerisinde Suriye Türkiye’nin ticaret yaptığı ülkeler arasında hacim açısından 36ıncı sırada yer almaktaydı. Fakat, iki ülke arasındaki ticaret 2005’ten bu yana artmaktaydı. Yine de ticaret yaptığımız diğer ülkelerle kıyaslandığında Suriye’nin ticari anlamda önemli ağırlığı olmadığı görülüyor; Türkiye’nin Suriye ile yaptığı ticaret hacmi 2011’de 2.134 milyar dolar, buna kıyasla en çok ticaret yaptığımız Almanya ile 36.936 milyar dolar. Ayrıca 2012 yılının ilk yarısında Suriye ile olan ticaretimiz 345 milyon dolara düşmüş vaziyette. 

Yani Suriye’nin günümüze kadar Türkiye için önemi hep ekonomik olmaktan çok siyaset ve güvenlik hatlarında olmuştur. AKP ise 2005 yılından sonra bunu değiştirmeye çalışmıştır. AKP hükumeti komşularla sıfır sorun politikası adı altına birçok ülkeyle ilişkilerini geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu politikanın altında tabi ki Türkiye’nin ticaret ortaklarının sayısını arttırmak ve Avrupa merkezli ticaretini çeşitlendirmek yatıyordu. Bu yolda AKP birçok adım attı, attığı adımlarda da prensipler yerine çıkarları koydu. Daha doğrusu çıkarlarıyla uyuşacak bir ana prensip oluşturdu ve bunu halka sundu; Doğu’yla dayanışma. Bu dayanışma zaman zaman Batı’ya karşı net bir tavır almak olarak gözüktü; Türkiye İran’ın nükleer programının barışçıl olduğu sürece var olabileceğini, bu yolda da Brezilya ile İran’a yardım edeceklerini açıkladı. Doğu’yla dayanışma zaman zaman da ilginç sahnelere neden oldu; Başbakan Erdoğan Muammer Kaddafi’den insan hakları ödülünü aldı. Yani ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi uğruna birçok stratejik değişiklik yapıldı.

Konumuza dönersek, bu dış politikaların oluşturulduğu sırada Esad hükumetinin iç politikaları, ülkesini hangi yöntemlerle yönettiği, demokrasinin eksikliği bütün dünyaca biliniyor fakat görmezden geliniyordu. AKP hükumeti de ekonomik ilişkileri geliştirmek ve populist bir dış politika oluşturmak amacıyla Beşar Esad’la iyi ilişkiler içine girmişti.


(Herhangi bir dış politika analistine sorarsanız Beşar Esad’ın ayaklanmalar karşısındaki tavrına şaşırmadığını göreceksiniz. Hem Hafız Esad’ın önceki ayaklanmalara karşı benzer tutumlar sergilediği hem de Beşar Esad’ın bu ayaklanmalara karşı kullanabileceği mekanizmaları –orduyu iç işlerinde kullanan bir hükumet ve Shebiha- olduğunu bilir çünkü.)

Ancak şu an, Türkiye yavaş yavaş tavrını değiştirmek zorunda olduğu bir durumda buldu kendini çünkü çıkarları bir anda değişmişti. Artık ticari ve siyasi anlamda Esad rejiminden daha uygun bir rejim gelebilirdi Suriye’ye. Ayrıca AKP hükumetinin Arap halkınca popüler olmak isteği böyle bir durumda Esad’ın değil, halkın yanında olmasıyla mümkündü. Türkiye’nin takınacağı yeni tavır Batı tarafından da desteklenebilirdi. Bu ABD’yi de memnun edecek bir dış politika tavrıydı. Böylece AKP’nin lanse ettiği prensibin de değişmesi gerekiyordu; artık yeni prensip demokrasiydi.

Şu an Türkiye’nin yaptığı birçok şey Suriye hükumetine karşı taraf olduğunu gösteriyor.
1.     Hükumet yetkilileri sürekli Suriye’deki durumun katlanılamaz olduğunu, insanlık suçları işlendiğini, ve müdahale edilmesi gerektiğini vurguluyor.
2.     Türkiye Suriyeli muhaliflerin birçok konferansına ev sahipliği yaptı. 
3.     Son haberlere göre Türkiye İngiltere, Fransa ve ABD’nin ele geçirdiği istihbaratı Özgür Suriye Ordusu’na aktarıyor.
4.     En son PYD/PJD, Suriye’deki Kürt PKK’sının yapılanmasının arttığı ve Türkiye’nin Kuzey Irak’taki gibi bir yapılanmaya karşı her türlü önlem alabileceği sızdı basına. Sanki Kuzey Irak’a yapılan operasyonlar istenilen sonucu vermiş gibi, bir de bunları Suriye’ye yaymak hiç de akıllıca değil. (Fakat, Suriye’ye karşı yaratılan tavır Türk milli çıkarlarını da destekler durumda olmak zorunda)
5.     AKP hükumeti eğer Suriye’li mültecilerin sayısı 100.000’e ulaşırsa Türkiye’nin Suriye de bir tampon bölge oluşturmak zorunda kalacağını açıkladı. Suriye’nin şuan bulunduğu durumda Türkiye’nin tek başına güvenli bir tampon bölge oluşturması mümkün değil. Bu tampon bölgeyi muhaliflerin kullandığını öğrenecek olan Esad rejimi buralara da saldırmamazlık etmeyecektir.


Buna rağmen Türkiye’nin Suriye konusunda ne yapacağı hiç belli değil. Çok sert bir dille Suriye’yi eleştiren ve Suriye’ye göz dağı veren, tehdit eden bu hükumet şimdiye kadar somut hiçbir şey yapmış değil. Fakat muhaliflere verdiği destekle kendi safhını belirlemiş durumda. Öte yandan Türkiye’nin Suriye’de tek başına girişeceği bir müdahaleden başarılı çıkması mümkün değil. (Batı ülkelerini de caydıran önemli bir unsur Esad’ın askeri gücü). Aynı zamanda Suriye’ye giren herhangi bir ülke Esad’ın devrilmesi halinde yaşananlardan, başa geçen hükumetten de bir bakıma sorumlu olacak. BM gibi uluslararası bir kuruluştan bağımsız, tek başına Türkiye şu an bu tür sorumlulukları üstlenebilecek durumda değil.

Batı ülkelerinin Suriye’ye girmekten hiçbir çıkar elde edeceği yok. Eğer olsaydı, Batı bloğu Libya’da olduğu gibi çoktan Suriye hükumetine karşı askeri bir girişimde bulunmuş olurdu. ABD ve Avrupa sadece söylemini sertleştirmekte ve başarısız olmuş BM projelerini tekrar etmekte. Çünkü Batı da bir çıkar/prensip çatışmasının ortasında şuan. Libya’ya askeri müdahalede bulunurken çıkarlarını saklamak için kullandıkları prensipleri Suriye’de de ayakta tutmak zorunda kalmış durumda. Sıkça eleştirdiğim Batı politikalarının aynısını AKP hükumeti yapıyor şu anda. Çıkarları değiştikçe prensiplerini değiştiriyor, ve kendisini bu içi boş prensiplerin en önemli savunucusu ilan ediyor.

Çıkarlar ve prensiplerin çatışması her ülkenin her daim çözmesi gereken bir durum. Türkiye ve Batı (ve bölgedeki diğer ülkeler) bir seçim yapmak zorunda. Türkiye için Esad hükumetinin düşmesi daha avantajlı olacağından, AKP hükumeti Esad’la geliştirdiği ilişkileri kısa zamanda yok saydı ve umduğundan daha güçlü çıkan Esad rejimine karşı da muhaliflere destek verdi. Bu desteğin Türkiye’yi nasıl durumlara sokacağını da bekleyip görmekten başka çare yok. Ama İran’la olan ilişkilerini zorlayacağını şimdiden görebiliyoruz.

15 Ağustos 2012 Çarşamba

İran – Suriye


İran ve Suriye Ortadoğu'da stratejik çıkarlar üzerine kurulu müttefiklerin en güzel örneği. Çıkarların bir araya getirdiği bu iki ülkeyi aynı çizgide birleştiren birkaç faktör var.


Bunlardan ilki Irak. Irak’ta Saddam Hüsseyin’in altındaki Baas rejimi hem Suriye’nin hem de İran’ın ortak düşmanlarındandı. Amerikan işgaline kadar Suriye ve Irak’ta var olan rejimlerin ikisi de ortak bir ideolojik geçmişe bağlı olan Baas partisine dayanıyordu. Baas Partisi 1947 yılında Suriye’de kurulmuştu. Kuruluş ideolojisi, kurulduğu dönemin de getirileri doğrultusunda Arap milliyetçiliğini, din yerine daha laik bir düzeni ve anti-emperyalizmi benimsemiş bir partiydi. Bu ideoloji Irak’ta da yankı bulmuş ve bir darbeler silsilesiyle Irak'ta başa geçmişti. Böylece Irak, Baas Partisi tarafından 2003 yılına kadar yönetilmiştir. Fakat Mısır’ın önderliğini yaptığı Arap Birliği projesi (Birleşik Arap Cumhuriyeti) 1961 yılında başarısız olmuş ve her Arap ülkesi ortak Arap kimliğinden önce kendi milletini ve çıkarlarını ön plana koymaya başlamıştı. İşte böyle bir geçmişle Suriye ve Irak da birbirine düşman hale gelmişti.

Aynı zamanda kendini İslam Cumhuriyeti olarak adlandıran İran, İslami değerler yerine milli değerleri ön plana koyan Baas ideolojisini en büyük düşmanlarından biri olarak görüyordu. Irak’ın içindeki Şii nüfuzunu da kendi etkisini altına alabileceği potansiyel bir koz olarak bellemişti. İki ülke arasında sınır, su ve toprak sorunları da yok değildi. Şattülarap su yolu üzerinde iki ülke de hak iddia ederken, İran’ın petrol zengini güney batısı Huzistan'da da Irak bazı bölgeleri talep ediyordu. Saddam Hüseyin ve Ayatollah Khomeini’nin kişisel düzeyde de birbirlerini sevdikleri söylenemezdi. Saddam Hüseyin’in bölgesel bir güç olma isteği de yine İran için bir tehdit kaynağı oluşturuyordu. 1980 yılında Irak’ın atağıyla başlayan ve 8 yıl süren İran-Irak savaşından sonra da iki ülke arasındaki hüsumet devam etmiştir. Irak düşmanlığı İran ve Suriye’nin güç dengelerini kendi ellerinde tutmak istemelerine, ve böylece müttefik olmalarına sebep vermiştir.

İkinci faktör yine bir düşmanlık; iki ülkenin Amerika ve İsrail’e karşı olan benzer tutumları. İki ülkedeki rejimlerin populist tutumlarının temelinde ABD ve İsrail düşmanlığı yatıyor. İran’daki rejimi iki ana ideoloji ayakta tutuyor. Birincisi İslam ile modern devlet sistemini bir araya getiren, İslami değerleri iç politika, dış politika, kanunlar, ve ülkenin yönetim biçimi gibi her alanda ön plana çıkaran bir sistem yaratmış olmak. İkincisi ise antii-emperyalizm. İran İslam Cumhuriyeti’nin başa geldiği günden beri üzerine bastığı emperyalizm karşıtlığı ülkenin dış politikasını önemli derecede şekillendirmiş durumda. İran’ın tarihine 19. yüzyıla kadar İngiliz – Rus çekişmesi, sonrasında da ABD müdahalesi damgasını vurmuştur. Böyle bir tarih üzerine 1979 devrim sonrası bir grup radikal öğrencinin ABD büyükelçiliğini 144 gün rehin alması sonucu, anti-emperyalizm anti-Amerika söylemi ile eş değer hale gelmiştir. Aynı zamanda, İslami bakış açısı olan bir ülke için anti-İsrail söylemi en vazgeçilmez unsurlardan birisidir.

Öte yandan, Ne kadar Arap milliyetçiliği de Amerika karşıtlığı ve Filistin destekçiliği gerektiriyorsa da, Suriye’nin Amerika ve İsrail düşmanlığı ideolojik olmaktan çok fırsatçı bir çıkarcılığa dayanıyor. Sunni çoğunluğu laik bir sistemle yönetmeye çalışan Esad rejimi (Hafız ve Beşar dönemleri) meşruiyetini devamlı olarak kanıtlamak zorunda kalmıştır. Rejim, halkın gözünde meşruluğunu zedeleyen katı laik sistemi, totaliter rejimi, ve Alevi kimliklerini başka konularda halkın desteğini kazanarak dengelemeye çalışmıştır. Müslüman Arap bir halkın onayını almak için gerekli iki tavır da Amerika ve İsrail düşmanlığıydı tabi ki. İsrail’le olan sınırları, ve dolaylı olarak Lübnan’daki iç karışıklıklar Esad rejiminin askeriyeye harcadığı paraları açıklamak için kullanılıyordu. 1963 yılından beri var olan “olağan üstü hal” durumunu, acil durum yasalarını açıklamak için yine İsrail tehdidi gösteriliyordu. Her türlü dışa kapalılığın, özgürlüklerin kısıtlanmasının açıklaması olarak da (aynı İran’da da yapıldığı gibi) Amerika düşmanlığı gösteriliyordu. Yükselen muhalefet partileri her zaman ABD’den destek alıyor gösteriliyor ve kapatılıyordu. Yani, farklı gerekçelerle de olsa İran ve Suriye Ortadoğu'da İsrail ve Amerika’ya karşı çok katı bir tavır sergileyen iki ülke olarak duruyorlardı.

Bu İsrail ve Amerika düşmanlığı aynı zamanda bu ülkelerle iş birliği yapan muhafazakar körfez ülkelerini eleştirmeyi gerektiriyordu. Suriye ve İran Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi İslamcı fakat batı ile iyi ilişkiler içinde olan, yeri geldi mi İsrail'le ilişkilerini kamuya açık bir şekilde kabul eden ülkelere karşı da ortak bir düşmanlık beslemektedir. Böylece Suriye ve İran petrol zengini ve batı yandaşı olmanın getirdikleriyle daha avantajlı olan bu ülkelerin gücünü de bölgede dengelemiş olmaktadır.

Üçüncü faktör ise Lübnan. Fakat konu bu sefer ortak hüsumet değil, ortak çıkarlar. Lübnan İran ve Suriye’nin beraber çalışmasını sağlamış bir ülke. Öncelikle, Lübnan Suriye’nin her zaman “iç meselesi” olmuştur. Fransızların Lübnan’ı kurduğu günden beri bunu hazmedememiş Suriye, Lübnan’ı bir parçası olarak görmüş, dolaylı (ve bazen de direkt olarak) iç işlerine karışmıştır. Lübnan’ın içinde Şii-Sunni-Hıristiyan dengeleri hep çok önemli olmuş, Suriye de bu dengeleri kendi lehine tutmak için elinden geleni yapmıştır. Şiiler Lübnan’da siyasi anlamda en güçsüz kesimi oluşturmakla beraber, nüfus anlamında da en yoksun gruptu. Şiileri güçlendirmek isteyen Suriye, 1979 devrimi ile önemli bir fırsat ele geçirmiştir. İran İslam Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefelerinden bir tanesi bu devrimi Ortadoğu'da olabildiğince yaymak, bölgedeki Şiileri güçlendirmek, ve bir Şii hilali oluşturmaktı. İran’ın bu amaca yönelik geliştirdiği stratejilerden bir tanesi de Hizbullah’ı yaratmak olmuştur. Zaten kendi halinde gelişmekte olan silahlı Şii gruplar Lübnan'ın Bekaa Vadisi ve Suriye’de bir araya getirilmiş, İran Devrim muhafızları tarafından eğitilmş ve Hizbullah oluşturulmuştur. Hizbullah, İran’ın İsrail’e karşı kullanabileceği bir silah, Suriye’nin de Lübnan’ın iç dengelerini kendi istediğine göre ayarlaması için bir araç olmuştur. Lübnan, Suriye ve İran’ın İsrail’le yürüttüğü soğuk savaşın sıcak noktası olduğundan iki ülkenin iş birliğini kaçınılmaz hale getirmiştir.

Hizbullah'n Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad
Son faktör ise Suriye’nin İran için olan stratejik önemi. Suriye ile müttefik olmanın İran’a getirdiği önemli avantajlardan bir tanesi yukarıda da bahsedildiği gibi Suriye’nin Lübnan ve İsrail’e olan sınırları ve bu ülkelerle olan ilişkilerini İran’ın da çıkarına olacak şekilde yönlendirebiliyor olması. İkincisi ise Suriye’nin Rusya’dan İran’a akan silahlar için avantajlı bir yol olması. Özellikle Soğuk Savaş zamanında Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmiş olan Suriye, bu ilişkilerini ve coğrafi konumunu İran’a silah ulaşmasını kolaylaştırmak için kullanmıştır.

Bu iki ülkenin ittifakı halen devam etmektedir. Bu nedenle 20 Şubat’ta İran donanması iki gemisini Suriye kıyılarına getirmiştir. Amaçlarının Suriye donanması eğitmek olduğu söylendse de bazı yorumculara gore amaçları aynı zamanda dünyaya ve Esad’a Suriye'de var olan rejimin yanında olduklarını göstermekti. Ayrıca İsrail’e Akdeniz’de İranın da var olduğunu göstererek göz dağı vermek de önemliydi. İran, Suriye’deki son durumda tavrını çok net bir şekilde koymuştur; 1) uluslararası topluma askeri bir girişimde bulunmayın mesajı vermek 2) Suriye rejimine silah ve teknoloji yardımında bulunmak. (Haziran 2011’de İran Suriye rejimine Lazkiye’de bir askeri üs inşa etmesi için 23 milyon dolar verdi. Hatta Suriyeli muhalifler rejimin kullandığı birçok işkence tekniğinin İran’dan geldiğini söylüyor.) 

Suriye’deki durum, en son Türkiye olmak üzere İran’ın diğer ülkelerle olan ilişkilerini de etkiler hale gelmiştir. Türkiye’nin Suriyeli muhaliflere verdiği destek ve Beşar Esad’a karşı koyduğu net tavır İran için stratejik bir partner olma umudu veren Türkiye ile olan ilişkilerinde bir problem olmaya başlamıştır. Türkiye’nin İran ve Suriye ile olan ilişkileri bir sonraki yazıda ele alınacak!


8 Ağustos 2012 Çarşamba

Suriye’de neler oluyor? 1 – Esad’ın gücü nereden geliyor?


Suriye’de son bir yılda neler oluyor? Bir yandan zalim bir yönetici altında ezilen Suriye halkını görüyoruz. Fakat biraz daha derine inildiğinde bu sistemin sadece bir adam tarafından ayakta tutulmadığı, halkın sadece Esad karşıtlarından oluşmadığı, Suriye içinde patlayan bombların sadece Suriye’yi ilgilendirmediği yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

İki gün önce Suriye başbakanı Riad Hicab istifa ederek Esad’ın safhından ayrıldığını açıkladı. Bu Suriye’deki olayların gidişatı için çok önemli bir gelişme. Bu önemi anlamak için de Beşar Esad’ın gücünün nereden geldiğini keşfetmek gerekiyor. Suriye’de hala tutunmaya çalışan bu rejim, özellikle Hafız Esad’ın (Beşar Esad’ın babası) yönetiminden beri kendini birçok yöntemle ayakta tutuyordu. Bu farklı yöntemleri belirlemek Suriye’nin bugüne nasıl geldiğini, veya bugünü nasıl geciktirdiğini anlamak için gerekli.

STRATEJİ 1 – Ordunun İçişlerinde Kullanılması

Rejimi güçlü, yenilmez kılan ayaklardan en önemlisi elbette ki şiddet kullanımı. Suriye’de bir devletin halkına karşı kullanabileceği iki farklı şiddeti de gözlemleyebiliyoruz. Birincisi katliam derecesinde açıkça yapılan toplu ölümler. Bunun en acımasız örneği 1982 yılındaki Hama Katliamı. Müslüman Kardeşleri (MK) rejime bir tehdit olarak algılayan Hafız Esad ve ordusu MK’in merkezi olarak bellediği Hama’ya geniş bir arama yapmak amacıyla 12,000 kişilik bir taburla girer. Bu aramalar hızla ordu ve MK arasında silahlı çatışmaya dönüşür. Birkaç hafta içinde şehirdeki asker sayısı 274,000 kişiye çıkar, devletin kullandığı silahlar ağır top, helikopter ve tanklar olmak üzere daha da yoğunlaşır. Katliamın sonunda ölen sivil sayısı baktığınız kaynaklara göre 5 ila 25,000 arasında değişiyor. Kısacası Hama Katliam,ı şu anda Esad’ın kullandığı yöntemin daha küçük çaplısıydı. Yani rejim bu tür ağır şiddet kullanımına alışkın; hem maddi hem de manevi olarak. Bu tür katliamlar Suriye halkının aklına çok net bir şekilde kazınmış, ve onların organize bir şekilde muhalafet oluşturmasını engellemiştir yıllarca.

Fakat Suriye’de insanları siyasi anlamda pasif kıldıran genel korku atmosferini bir tek bu türk askeri katliamlar sağlamıyordu. Suriye istihbarat örgütü halkın içine öyle bir şekilde sızmıştı ki, insanlar halka açık yerlerde siyasetten bahsedemez olmuşlardı. Hatta komşularının, akarabalarının istihbarat örgütü üyesi olduğundan şüphelenen Suriyeliler kendi evlerinde bile fikir beyan edemez hale gelmişlerdi. Gece yarısı gelen tutuklamalar, mahkemesiz verilen yargılar, kaybolan akrabalar, ve benzeri olaylar ülkenin sosyal hayatını siyasetten neredeyse tamamen arındırmıştı.

STRATEJİ 2 – Ekonominin Kontrolü

Bu tür şiddet yöntemleri insanların oluşan fikir ve taleplerini hem bastırmıştı hem de yeni nesillerin daha da korkak ve pasif olmalarını sağlamıştır. Ancak, Esad rejimini güçlü kılan, ve hala dayanabilmesini sağlayan başka birçok neden de var. Bunlardan bir tanesi de yönetimin ekonomideki ağırlığıydı. Her ülkede bağımsız siyasi hareketlerin veya düşüncelerin oluşabilmesi için bağımsız kaynak ve fonlar gerekiyor. Fakat Hafız Esadla başlayan ve Beşar Esadla devam eden ekonomi politikalar rejime ekonomik alanda önemli avantaj sağlıyordu. Orta sınıfı ele alalım örneğin. Ülkedeki iş gücünün önemli bölümü memur ve askerlerden oluşuyor. Hatta askerler iş gücünün 1/5’ini oluşturuyor. Finansal kaynağı devlet olan bu asker ve memurlar hem kendi çıkarları gereği hem de kurumlarında eğitildikleri ideoloji gereği rejim karşıtı hareketlerde bulunmuyordu. Öte yandan özelleşen sektörü de elinde tutmaya özen göstermişti Esad rejimi. Özelleşmeler rejim yandaşlarına hizmet eder şekilde yapılmış, yandaşlığı şüphe edilen kişi ve kurumlar için de özel sektörde birçok sınırlamalar getirilmişti. Özelleşme sanki rejimin ekonomik kollarını geliştirmesi için bir araç olmştu adeta. Dükkan ruhsatları, hükümet ihaleleri ve proje izinleri hep Esad’ın aile veya siyasi yakınlarına gidiyordu. 1980 ve 1990larda özel sektör ve siyasi elit arasındaki bağın güçlenmesinin sonucunu barkaç örnekte görebiliyoruz.

Mustafa Tlass – Yıllarca Savunma Bakanlığı yapan Tlass, aynı zamanda Suriye’nin en kapsamlı şirketlerinden MAS grubunun sahibi; grup emlakçılar, büyük restoran zincirleri ve şirketleri içeriyor. Aslında Mustafa Tlass “siyasi alevi” – dini aslen Sunni olan fakat siyasi anlamda rejimle iyi ilişkiler içinde olan aileler -denen bir gruba da örnek. Fakat oğlu Manaf Tlass (kendisi ordu da söz sahibi olan bir komutandı) Temmuz ayının başında Esad’ı terk ederek Türkiye’ye kaçtı. Bu rejimin elit ağının dağılmasında önemli bir noktaydı.

Bilal al-Türkmani – Ayaklanmaların başladığı sırada savunma bakanı olan Hasan al-Türkmani’nin oğlu ve ülkedeki tek özel derginin sahibi.

Behçet Süleyman – 2005’e kadar iç güvenlik birimleri sorumlusuydu. Kendisi ve ailesi ülkedeki en büyük reklam ve basın şirketlerinin sahibi.

Rami Makhlouf – Beşar Esad’ın kuzeni. Kendisi cep telefonu sektöründe tam bir monopoli oluşturmuş durumda.

Bu örnekler çok daha detaylı bir şekilde uzunca listelenebilir. Fakat birkaç tanesi bile size rejimin ülkedeki yayın, eğitim, emlak, üretim ve benzeri birçok sektörü nasıl domine ettiğini gösteriyor. Bağımsız kaynaklara sahip olamamak Suriye’de rejime muhalif olan birey veya grupların organize olmasını, kuruluşlar kurup etkinliklerde bulunmasını engelliyordu. Aynı zamanda rejime ekstra kaynak da sağlıyordu.

Libya, Mısır ve Tunus’a kıyasla Esad rejiminin sahip olduğu elit ve yandaş ağı çok güçlüydü. Hem ordu, hem özel sektör, hem de yargı rejimin kontrolü altındaydı. Mısır’da ordunun, Libya’da siyasi elitin diktatörleri terk etmesiyle ayaklanmalar başarılı olmuştu. Bu tür kırılmalar Suriye’de çok geç meydana geliyor. Ancak bir buçuk yıl sonra ordu mensupları ve siyasi elitler istifa etmeye başladı. Bu istifalar rejimin kırılması için en önemli gelişmeler. Muhalif hareket ne kadar güçlü olursa olsun güç mercilerindeki insanlar Esad’ın yanında olduğu sürece muhalifler başarılı olamazlardı. Fakat üst üste gelen istifalar Suriye’de rejimin zayıfladığının, kendi içinde problemler yaşadığının bir göstergesi.

STRATEJİ 3 – Kontrollü Liberalleşme 

İsyanların başlamasına kadar rejimin ayakta kalmak için kullandığı başka önemli bir yöntem ise sınırlı derecede liberalleşmeydi. Bu yöntem, rejimin yükselen muhalif görüşlerle karşı karşıya kaldığında ele aldığı bir stratejiydi. Talepleri kısmen tatmin etmek için bazı yasalarda gevşemeler yapar, muhalif grupların organize olmasına ve konferanslar düzenlemesine izin verirdi rejim. Fakat bu serbestlik uzun sürmez, rejimi tehdit etmeye başladığı anda sona ererdi. Sonucunda da gerçek anlamda hiçbir değişiklik olmazdı. Örneğin meclisteki 250 koltuktan 167si Ulusal İlerici Cephe’ye reserve edilmiş durumdaydı. Bu cephede de kurulmasına devletçe izin verilen partiler bulunuyordu. Bir partinin kurulmasına izin verilmesi içinse resmi olarak Baas Partisi’nin (Beşar Esad’ın partisi) liderliğini kabul etmesi gerekiyordu. %66lık bir çoğunluğa sahip olan cephe bağımsız üyelere gereksinim duymadan istediği yasayı geçirebiliyordu. Yani dönemsel olarak getirilen “liberalleşme” olarak adlandırılan reformlar halka herhangi bir güç vermiyordu.

Esad bu yönteme isyanlar başladığında tekrar başvurmuş, seçim yasasına reformlar getiriliceğini duyurmuştu. Fakat bu tür reform vaatleri halk için hiçbir anlam ifade edemez olduğundan isyanları durdurmaktan çok daha da arttırmıştı.

Suriye’nin yakın geçmişine bu açıdan bakıldığında neden halkın isyan ettiğini ve yönetimin diğer ülkelere kıyasla daha dayanıklı olduğunu anlamak kolaylaşıyor. İsyanlardan önce insanların şikayetlerini, taleplerini ifade edebilmeleri, ülkenin nasıl yönetildiğinde söz sahibi olabilmeleri için gereken herşey ve her yol devlet tarafından domine ediliyordu. Bu muhalefeti zayıflatmakla kalmayıp, rejimi de güçlendirmişti yıllar içerisinde. Ordusunu halkına karşı kullanmaya alışkın olan, yandaşları devletin her sektöründe yönetici olan ve yıllardır hakimiyetinden fedakarlık etmek zorunda kalmamış bir rejim için bu isyanları bastırmak ve bunda ısrarcı olmak diğer ülkelere kıyasla daha kolay. Fakat aynı zamanda bu geçmiş insanlara isyandan başka bir yöntemle değişiklik olamayacağını da sürekli hatırlatıyor.

**Suriye’deki farklı kesimler, İslam’ın yeri ve dış ülkelerin rolü de devam eden yazılarda ele alınacak. 

26 Temmuz 2012 Perşembe

Özümüz hep gür olsun!


Özgürlük….
Öz olabilmek, özünüzü ifade edebilmek. Özünüzü keşfedebilmek. Hatta ifade etmeden önce tanıyabilmek, kabullenmek, şekillendirmek. Özünüzü benimseyebilmek.

Gür olmak. Utanmadan, çekinmeden, korkmadan temsil etmek özünüzü. Duygularınızı, düşüncelerinizi, endişe ve hayallerinizi tereddütsüz aktarmak. Öyle gür çıkması ki sesinizin, görmemezlikten gelinememesi. Öyle gür bakması ki gözlerinizin delip geçmesi karşınızdaki yargılayan, kısıtlayan bakışları.

Öyleyse Mustafa Balbay özgür. Hem de çok özgür. 6 Mart 2009’dan beri tutuklu. Hatta son 200 küsür gündür bir hücrede. Tek başına. Gezmeyi, görmeyi, anlamayı, anlatmayı, yeniyi, gelişmekte olanı, eskiyi, tarihi, halkını, ailesini seven bir adam için özgürlük kelimesi ona çok uzak gelebilir şu an. Ama etrafınızdaki duvarlar değil sizi siz yapan. Kalbinizle aklınızın aynı hizada sıralandığı, bir uçtan öbürüne ahenkle sallandığı o dengedir sizi siz yapan. Ürettiklerinizdir sizi yaratan.

Bu yüzden Mustafa Balbay dört duvar arasında da özgür kalabilmiş olanlardan. Özünün daha da derinliklerini keşfedip, onunla daha da iyi anlaşıp, oradan yazdığı kitaplarla olabildiğince gür çıkardığı sesiyle hala özgür kalma savaşı verenlerden...

Bu yüzden özgür değil birçok Kürt. Gür olmayı bırakın, onlar özde takılıp kalmış. Özleri ne gür ne de mahcup. Yok ki onların “öz”leri. Tanınmıyor çünkü. Tanınmıyordu çünkü. Bu geçmiş zaman bir umudu taşıyor. Hiç kopmadıkları özlerini gürce benimseyebildikleri bir geleceğin umudu.
(Buradaki “kürt” kelimesini, alevi, ermeni, hıristiyan, ateist, homoseksüel, vb birçok kelimeyle değiştirip tekrar okuyabilirsiniz.  – Şu anki durum o kadar çok insanı aynı kategoriye koymuş ki, yazanların işini kolaylaştırıyor!)

Özgürlük...
Bir durum. Bir ruh hali mi acaba? Aslında olduğunuz insanı olabilme vaziyeti. Gelecek için istediğiniz planları yapabilme hali mi? Ya da geçmişi kendinize göre yargılayabilme keyfiyeti?

Öyleyse birçok üniversite öğrencisi özgür değil. İçeridekilerden değil, dışarıdakilerden bahsediyorum. Sansür ve baskının artmasıyla iç dünyası etkilenen öğrencilerden. Hayal edebilme kapasiteleri kısıtlanan, mutluluk tarifleri sınırlanan, kimlik tanımları yok sayılan gençler. Onlar istedikleri zaman televizyon izleyebilirler, istediklerini yiyebilir, istediklerini yapabilirler. Ne etraflarında dört duvar var ne de özgeçmişlerinde bir “tutuklu” kaydı. Ne de özgürlükleri.

Bir hareket. Hareket halindeyken, bir şeyler yaparken mi somutlaştırmış olursunuz özgürlüğü? Aklınızdan geçenleri, kimliğinizi ifade ettiğinizde, yarattığınızda, eleştirdiğinizde, bırakıp gidebildiğiniz, inat edip tuttunduğunuzda mı? Değiştiğiniz veya çevrenizi değiştirdiğinizde mi özgürsünüz? Kısacası içinizdeki neyse dışarı çıktığında mı siz özgür olursunuz?

Öyleyse birçok üniversite öğrencisi özgür değil.  İçeridekilerden bahsediyorum dışarıdakilerden değil. Protesto eden, pankartlar açan, gür olmak için megafonlara ihtiyaç duyan, sloganlar atan gençler. Artık içerdeler. Onlar suçlu. Onların suçu özgür olmak. Hareket etmek, ifade etmek, istememek bazı şeyleri, arzulamak daha güzel gelecekleri. Onların suçu özgür olmak. Cezası da suça uygun tabi.

Özgürlük...
Bağımsız olmak. Bağı olmamak mı? Bir yere, eve, yurda, kişiye bağlı olmamak, her an istediğini yapabilmek mi? Yoksa bir yere, eve, yurda, kişiye bağları olmak ama o bağları kırılgan değil de esnek olmak mı? İlişkilerin seni değil de senin ilişkilerini tanımlayabilmen mi? Kendini ifade edebilmek için var olan kategorilerden bağımsız olmak mı? Veya bağlarının getirdiği sorumluluk, önyargı ve sınırlardan muhaf olmak?

Her ne açıdan bakarsanız bakın kadınların çoğu özgür değil. Ne özleri patlatabiliyor çocuk - ev - eş üçgeninden yapılmış o balon hapislerini, ne de gür olabiliyor benlikleri. Onlar için başkaları tarafından önceden belirlenmiş yol haritalarında ne kendi akıllarına, ne yürek ne de ruhlarına yer var. Onlara çizilmiş bu hayatta bağımsızlıkları tel örgülerle engellenmiş. Gözle görülmez belki ama kadın her teşebbüs ettiğinde o yoldan çıkmaya, batar o çitlerin dikenleri, hissettirir varlığını. Öldürmez belki ama o kadar canlarını yakar, o kadar yaralar ki o tel örgüler, öğrenir kadın “çok ileri” gitmemeyi. Hayat eğitir kadını. Öğretir kadına; özgürlüğün onun kaderinde hiç yer almadığını.

Özgürlük. Ne isterseniz o olsun özgürlük. Ama olsun. Olmaması kötü. Yıkıcı. Yok edici. Aynılaştırıcı. Tekdüzeleştirici. Cahilleştirici. Özgürlük var olsun. Olması iyi. Çünkü özgürlük varsa ben de varım. O da var. Sen de varsın.

19 Temmuz 2012 Perşembe

Geçmişle geleceğin, asla ile daimanın hışmına sıkışmış semboller


Aslında 15 Haziran 2012 tarihli bu yazı İspanya'nın Endelüs bölgesindeki Granada şehrinde yazıldı. "Endelüs" 711 yılından itibaren Emevilerin günümüz İspanyası'nda 1492 yılına kadar yönettiği bölgeye deniyor. İspanya'da, Avrupa'nın en katı Katolik tarihine sahip olan ülkelerin birinde 15. yüzyıla kadar Müslüman bir emirliğin hüküm sürmüş olması biraz şaşırtıcı gelebilir. Fakat buradaki mimari sizi tam da iki farklı medeniyetin tarih boyunca yaşadığı çekişmenin tam ortasına koyuyor. Yüzyıllar öncesinde yaşananlar sembollerle hala ayakta duruyor.  Granada'daki Müslüman hükümdarlara ev sahipliği yapan El Hamra sarayında size tur verebilecek sadece bir Müslüman kalmış. Kordoba'daki ünlü camiye "La Mezquita" mı "La Catedral" mı denmeli hala tartışma konusu. Yapının içi imanı yalınlık ve sadelikle özdeşleştiren Müslüman mimarisiyle, dini güç ve şatafatla sembolize eden Hristiyan mimarisinin tam harmanlaşamamış bir birleşimi. Sevilla'nın güzelliği ise Müslüman ve Hristiyan sarayların beraber varoluşundan doğuyor. İşte böyle bir coğrafyada, eleştirel düşüncede İslam'ın yerini konu alan bir konferans sırasında...

Tüm evreni hissedebiliyorum şu an. Bütün vücudumu ısıtan güneş ışığı, karşımdaki çeşmeden akan su sesi, hafifçe esen rüzgar, aldığım çim kokusu... Müslümanların bir zamanlar yönettiği, üzerine tarihin tekrar yazıldığı, dünyadaki güzellikleri fakat aynı zamanda zulmü de sembolize eden, zıtlıkları bir arada yaşlılığın verdiği ağırlıkla taşıyan bir şehirdeyim.

Kimliklerin dönüşüme uğrarken köklerine tutunma çabalarının en belirgin olduğu yerdeyim. Karşımda akan su gibi akmış yıllar burada. Ne olursa olsun - savaş, kan, zulm, barış, dayanışma - yıllar geçmiş. Geriye sadece zıtlıkların (veya zıt olmaya çalışanların) bir karışımı kalmış.

Tarihin ağırlığını taşımayı bilen bir yer burası. Gururla değil belki ama yorgunluğun, kabullenmenin verdiği huzurla taşıyor burası geçmişini. Bizlere de sadece kendi geçmişimizi sorgulamak kalıyor. Bu geçmişin, tarihin ortasında değişimi tartışmak, devrimi konuşmak, geleceğe bakmak çok farklı. Geçmişin ağırlığından kurtulmak zor.

Toplumları eleştirdikçe, kötüledikçe, övdükçe, onları değiştirmeye çalıştıkça bireye dönmeden edemiyor insan. Herşey insanın kendi içinde başlıyor. Mutluluğun da hüznün de, ödülün de cezanın da kaynağı kendisi. Topluma baktıkça, düşmanını eleştirdikçe karşısına koyduğu olguda kendini görüyor insan.

Aynaya bakmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Ama galiba vakti geldi, özellikle Türkiye'de çok bile geç kaldık.

Düşmanla savaşmaktan önce yarattığın düşman tanımlıyor seni. Düşmanına yüklediğin özellikler, sorumluluklar kendi korkularına, başarısızlıklarına ışık tutuyor. Onu değiştirmeye çalıştıkça kendinde değiştirmen gerekenleri görüyorsun. Ya da görmelisin. Onu yenmeye çalıştıkça, ona saldırmanın gereksizliğini anlıyorsun. Çünkü bu savaşın "o"nla alakası yok. Hiçbir savaşın karşındakiyle alakası yok. Çünkü hep savaş kendi içinde, hep kendinle...

Değişime giden yolun düşmanlarını zayıflatmaktan geçmediğini anlamak için yenilmek gerekiyor galiba. Hatta birkaç kez. Asıl galibiyete giden yolun kendini değiştirmekten, güçlendirmekten ve karşındakini değil kendi korkularını yenmekten geçtiğini anlamaksa daha çok yenilgi istiyor.

Geçmişe yeni bir ışık tutmak... İlk adım bu olmalı. Bu şehrin, burada hüküm sürmüş medeniyetlerin tarihine bakmak nasıl yetiyorsa onların savaşını yeniden tanımlamaya..  Kendi tarihimize, yapamadıklarımıza yeniden bakmak gerekiyor kazanmak için kendi savaşımızı...Toplumsal sorunlar, tarihi boşluklar, siyasi polemikler Türk kıvamında tadıldı mı direk kalbe gider. Hep kişisel bir değere, isteğe, yoksunluğa değer.. hepsi Türk insanının beynine uğrar, biraz kalır fakat eninde sonunda kalbine iner.

Örneğin türban meselesi, ya da homoseksüellerin özgürlükleri, etnik çoğulculuk, en son da içki içebilme özgürlüğü... Galiba bu medeniyet, demokrasi, gelişmişlik dediğimiz kavramların altında vurdum duymazlık mı yatıyor ne? "Ne giyerse giysin", "kimi severse sevsin", "hangi dili konuşursa konuşsun," "ne içerse içsin".. "bana ne". Diyemiyoruz biz bunu. Başkalarını umursamamak, başkalarının hayatlarını nasıl yaşamaları gerektiğini söylememek, "doğruları" başkalarından daha iyi bildiğini iddia etmemek... Demokrasiye böyle ulaşılıyor galiba.

Zaten bizim demokrasiyi içerleyemeyişimizin nedeni de bundan. Bizim toplumumuz bireyler üzerine kurulu değil, insanımızı da vurdum duymaz değil. Hepimiz birbirimize bağlıyız sıkça örülmüş gurur ağlarıyla. Hepimiz birbirimizi sembolize ediyoruz. Her hareketimiz ailemizi, eşimizi, dostumuzu, grubumuzu, dinimizi temsil ediyor. Bu karşılıklı tabi. Biz de karşımızdakileri bağlantılarıyla - eşiyle, dostuyla, bulunduğu toplumla - değerlendiriyor, hatta yargılıyoruz. Kendi hareketlerimizin anlamı başkalarına bağlı olduğundan onların düşünceleri, davranışları kendimize uygun olsun istiyoruz.

Kendimizi kandırmayalım, tam bir semboller ülkesiyiz aslında. Atatürk'ü kalbimize, günlük hayatımıza, vatan severliğimize işleyebilmiş olsak her dakika resim ve heykellerle hatırlamak zorunda kalır mıydık? Bunca yıl muhafazakarlığı türban sembolüne hapsetmemiş olsa "cumhuriyetçi"kesim, acaba fark edebilir miydi laik, demokratik değerlerin aslında toplumda pek de yayılmadığını.


Erkeklik asabiyet ve güç sembolleriyle kısıtlanmamış olsa daha toleranslı, daha üretken bir millet olurduk belki. Kadınlık bir önlükle bir kalçaya sınırlanmamış olsa iş gücümüzün, yaratıcılığımızın önemli bir kısmını kaybetmemiş olurduk.

Sembollerle koyduk Türklüğü faşizmin kollarına, sembollerle yok ettik anti-komunizm adına Türk solunu. Bir toplumun varlığını diliyle sembolleştirdik, özdeşleştirdik... sandık ki Kürtçe yasaklanınca Kürtler de yok olacak. Hala bakanlarımız sanıyor ki Alevileri cemevleri yerine camilerde ibadet etmeye zorlarlarsa onların kimlik ve inançları asimile olacak.

Belki problemimiz budur... belki basit düşünüyor, semboller üzerinden gidiyoruzdur. Belki sembollerin gücünden kurtulduğumuz gün demokrasiyi karşılayabiliriz. Ama o zamana kadar demokrasiyi çoğunluğun her istediğini yapmasından ibaret görmeye mahkumuz.

Yine önce kendimizden başlamalıyız. Geçmişimizi ve geleceğimizi sembol çatışmalarından kurtarmak için...

Let’s remember Iraq

It is true that there is a lot going on in the Middle East today. Syria is experiencing a de facto civil war, Libya has just been through its first democratic elections, the power struggle between the old and the new forces in Egypt’s political scene are more visible than ever. In the midst of all that is urgent and current, it seems as though we are forgetting Iraq. This is the natural pattern of news reporting; focus on the new, on the newer. Thus we start to lose focus on the old. The situation of the Iraqi people might have become “old”, there may not have been a recent blast killing the “highest” number of civilians this year or a political crisis worthy of headlines (except maybe that of Tariq al-Hashimi), the American troops might have left the country. However, the Iraqis keep on living the heritage of the American invasion. Fuad al-Takarli, a famous Iraqi author once wrote; “Inside some people – not everyone – there is a store of contentment and satisfaction which can overflow and in time make the pressures and bitterness of life bearable. This abundance of contentment transforms the curse of poverty into an acceptable situation, and deprivation into something that can be changed or forgotten.” The history of Iraq has challenged its people to dig deeper in this store of contentment, forcing them to bear the fruits of instability caused by dictatorship and continuous wars; the latest one being the 2003 invasion by USA. The invasion ended with the pulling out of American troops in late 2011. However, for the Iraqis the real challenge of dealing with the invasion began then. So, while the Iraqis are battling on a daily basis with the most basic problems, it is maybe time for an update on the situation there.

With the fall of Saddam Hussein, the problem of sectarianism has surfaced in Iraq, challenging the country’s unity in every aspect. Currently it is the Kurdish regions of Dohuk, Arbil and Sulaymaniyyeh that are autonomous. There is also the land that falls between the Kurdish and the Sunni regions that are disputed in terms of autonomy and under which governorship they fall. The presence of oil and to whom its profits belong is an important factor in the continuing discussions about the state of Kirkuk. The same goes for Basra. Due to the Shia’s rise to power in Iraq, the Shia regions have been the least vocal about separating from the central government. However, Basra has also been considering autonomy in order to prevent having to share its oil earnings with the rest of the country. And most recently it has been the Sunnis of the al-Anbar region that have been pushing for more autonomy, claiming that the current Shia government is ignoring their needs and discriminating against them in the most basic fields such as education. 

The tensions on the ground between the different sects are also reflected in the higher levels of the Iraqi government. In the December of 2011, the Shiite Prime Minister Nuri al-Maliki had not only called for a no-confidence vote for Salah al-Mutlaq, the deputy PM but also issued an arrest warrant for Vice President Tariq al-Hashimi, accusing him of being implicated in the preparations for an alleged bomb attack on the PM himself.  Tariq al-Hashimi, had refused to be tried by the Iraqi courts, blaming them of being biased. In order to escape the arrest warrant, he first went to the Kurdish autonomous region in northern Iraq. This not only demonstrated the disagreements between two regions of Iraq (that of the Shiite dominated central government and the Kurdish region) but also the central governments’ inability to enforce a security related issue in one of its regions. Tariq al-Hashimi arrived in Turkey after visiting Qatar and Saudi Arabia, and has been in Istanbul receiving medical treatment. The warrant itself and the continuous efforts to bring him in– even including Interpol –, has highlighted sectarian issues. In Hashimi’s words; "People understand that this is sectarian targeting.. regardless of a politically motivated case."

Nevertheless, the internal disputes between the Shia, Sunni and the Kurds have also impacted Iraq’s relations with its neighbors. Firstly, the presence of al-Hashimi has driven the Shia rulers of Iraq to suspect Turkey’s position regarding the internal developments in Iraq. The suspicions of a Sunni alliance behind al-Hashimi’s good relations with the Turkish government further highlighted the sectarian factor around the issue. Nonetheless, Turkey’s willingness to receive oil from the autonomous Kurdish region of northern Iraq despite the warnings that such exports were illegal have also increased the problems between the two countries. Turkey’s continuing raids into northern Iraq against the PKK strongholds have been the last straw that broke the close ties between the two countries, leading to Iraq’s closure of its airspace to Turkish planes. The deteriorating relations between Turkey and Iraq pose a problem for cooperation on oil transactions and trade relations. However, more broadly, reflect the central government’s current inability to control its airspace, to determine a permanent sphere of power and jurisdiction for its Kurdish region and cleanse its politics of sectarian strife. 

Details aside, lurking behind every political crisis is of course oil. With 112 billion barrels, Iraq has the second largest oil reserves in the world, only after Saudi Arabia. After the invasion, the companies operating at the numerous oil fields are very diverse, mostly foreign. Real independence and development comes with being able to use the natural resources a country has, with efficiency and for the benefit of its people. However, out of the 7 working oil fields, solely Iraqis operate in only Kirkuk and East Baghdad, with the Iraqi Drilling Company, North Petroleum and North Oil Company. In Rumailia the Iraqi South Oil Company operates with China National Petroleum and BP. The rest of the oil fields are now all operated by foreign companies ranging from the Russian Lukoil to the Malaysian Petronas, and including all the famous Western companies. 

What is more, the reconstruction efforts are also being dominated by foreign businesses. The new regime in Iraq is very eager to draw foreign investment into Iraq, and lend the responsibility of rebuilding the country to foreigners. Iraq is silently being sucked into the void of neo-liberalism; it is becoming the epitome of how development requires capitalism, how “free people” means “free market” and how democracy arrives with foreign direct investment. In the meantime, the fragile infrastructure and the volatile political situation are ignored. Quite the opposite; the rising foreign investment in Iraq is portrayed as a sign of stability and security, a sign of eventual American success. Iraq is viewed just like another state and the western model is plastered on it; relieving the state of its responsibility to provide directly and immediately for its people. 

And there is much to provide. Earlier this year the unemployment rate has fallen to 16%, however – believe it or not- jobs aren’t the first thing this country needs. It is even the more basic needs that Iraq is lacking. With no electricity and water, it is difficult to provide jobs. Having the money to pay for your water and electricity bill doesn’t matter if your house is receiving electricity only half the day (which is half of the country), or if your house isn’t connected to the water supply grid (25% of the houses in Baghdad aren’t, you imagine the rest). 

So, in the midst of this chaos, what shall be done?

1.     The Shiite dominated government must go out of its way to prove to the rest of the Iraqis that they aren’t being marginalized.
2.     The state must form concrete laws and regulations about energy production and distribution to end the disputes in both the Kurdish region and in the oil rich south.
3.     Baghdad’s position about federalism and autonomous regions must be made clear. This might be for the better or the worse, but the Iraqis must move beyond such political disputes and on to more economic concerns.
4.     If deals are made with foreign companies, the priority shall be clean water and electricity provision, (http://www.iraq-businessnews.com/2011/11/25/hyundai-wins-396m-iraq-power-deals/) and rather than focusing only in the capital, they should expand throughout the entire country.
5.     And the government shall reserve a good portion of its expenditures to the implementation of the rule of law, whether it be ensuring the security of towns or increasing the number of regional courts and improving the efficiency of the trials. Trust in the rule of law is the foundations of a stable and democratic society. 

Only, after all this, will the Iraqis have the time and energy to focus on democracy-related issues such as the freedoms of women, homosexuals, protection of children and religious liberties… The American invasion, rather than putting democratic issues on the agenda, has created numerous other problems that are prioritized over “democracy”. In the meantime “democracy” will have be content with being boxed into the rhetoric of elections…

Lastly, the Iraqis shall have patience. Because every project that they must undertake will bear fruits in the long term. There is no way of ensuring that Iran will not try to meddle with Iraqi politics, that Turkey will not start importing oil from the autonomous Kurdish region, that foreigners will not exploit their oil reserves. It is time for the Iraqis to tap into what al-Takarli calls the store of contentment; they can only be patient, work hard and hope that some good will come out of years of suffering.